Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kněz zakladatelem hasičského sboru

                    Z historie sudoměřských hasičů

Hasičský sbor v Sudoměřicích skončil letos 40 let své činnosti. Myšlenka založení sboru vznikla již dlouho před r. 1904, pro různé potíže a překážky však nedošla uskutečnění. Jednou z hlavních byla okolnost, že Sudoměřice nebyly tehdy samostatnou obcí, ale pouze osadou obce Hoštic. Na začátku nynějšího století byl farářem v Hošicívh kněz F.Teplý, který si obyvatele Sudoměřic oblíbil, přestože nebyli jeho farníky (přifařeni do Chotovin). F. Teplý založil již dříve několik hasičských sborů a pomohl rád i zde. Shromáždil kolem sebe sedláky, kteří měli o hasičskou myšlenku zájem, napsal vlastnoručně stanovy, sám je zanesl do Tábora a tak se na začátku roku 1904 sešli sudoměřičtí hasiči k ustavující, valné hromadě. Obec se k nim zachovala kavalírsky a věnovala do vínku mladého sboru 900 K, peníz na tehdejší poměry značný. V čele nového sboru postaven rolnůk Křemen, který velel hasičům 10 let. Po něm přišlo několik velitelů, z nichž se nejdéle udržel ve velitelské hodnosti rolník Kukla. Nyní je v čele sboru sice listonoš, fakticky však vykonává velitelskou funkci jeho první náměstek J. Šmejkal rolník. A tak možno říci, že v čele sudoměřských  hasičů byli vždy rolníci, neboť i jednatelem byl vždy rolník. Funkci jednatelskou zastával nejdéle  Jaroslav Dráb, který je jím do dnešního dne. Ze zakládajících členů zůstal již sám. Ostatní odešli na věčnost. Je dnes nejstarším činným členem a nejstarším funkcionářem sboru. Své povinnosti ke sboru plnil vždy vzorně. O čemž svědčí nejlépe důvěra, která se v obci těší.

Každý sedmý členem u hasičů

Při založení hasičského sboru se přihlásilo 14 činných a 19 přispívajících členů. Ve vesnici, kde se počet obyvatel mění jen velmi nepatrně, nemohlo být příliš velkých změn. Proto také nepřibylo příliš mnoho činných členů, kterých má sbor ve svém jubilejním roce 21. Za to se zvětšil stav přispívajících, jichž je dnes56. Celkem má teda hasičský sbor v Sudoměřicích 78 členů, což prakticky znamená, že každý sedmý obyvatel vsi je hasičem. Průměr velmi hezký.

Pochopení pro hasičskou myšlenku

Sudoměřičtí hasiči byli dlouho terčem nejapných vtipů. Dnes člověk nechápe, jak mohl někdo zesměšňovat lidi tak obětavé, jako jsou hasiči. Sudoměřičtí podali poněkolikráté důkazy obětavosti. Jedním z nich je motorová stříkačka. Bylo jí třeba a nebylo peněz. Jak je zaopatřit? A tu podal kdosi návrh, aby každý člen sboru daroval na zakoupení stříkačka 50 K. Návrh byl přijat. Příkladem šel mlynář Kašpar Kaňka, který dal sám 400 K. A pak se již scházeli dary a půjčky od ostatních občanů. Zbytek zaručila obec a tak Sudoměřice měly roku 1927 motorovou stříkačku. První v celém kraji. Tak prokázali Sudoměřičtí své pochopení pro hasičskou myšlenku již v době, kdy se ještě jinde zpívali o hasičích posměšné písničky.

Informace pochází z roku 1943

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář